Hoe besluit een doodnormaal gezin wat gewoon werkt, leeft, liefheeft en uitgeeft om van een ‘veilige’ woonsituatie naar een volstrekt onbekende en losse leefwijze uit te wijken?

Onze grote vraag was: “wat gebeurt er als we onze persoonlijke willetjes en moetjes inruilen voor overgave aan dat wat zich van nature wil ontwikkelen?”

– Linda en Alexander

Daar is jaren over nagedacht, doorvoeld, gepraat, uitgesteld én genegeerd tot zich het moment aandiende dat het gewoonweg moest gebeuren. En ja, de wintertijd van december 2018 was niet de meest bekoorlijke in dit geval. Tóch weerhield niets ons ervan dit te gaan doen. Want we vertrokken. Te voet. In de winter. Het was voor het eerst dat zich zo’n diepe toewijding aandiende. Zo een vuur. Van binnenuit. Haast een roeping.

Natuurlijk ligt hier een fundament van ‘anders denken’ aan ten grondslag. Maar het is meer dan dát, het ging over ontwaken. Wakker worden uit iets wat niet juist voelde. Wij zijn niet gestoord of zo… Hooguit prettig gestoord dan. Dat wat als drang voelde laat zich nu, 1,5 jaar later, het best omschrijven – en dan schiet het nog schromelijk tekort – als een volledige overgave aan het Leven Zelf. Er zijn geen verrassingen meer in negatieve zin. We zien dat verandering de enige constante is en dat meebuigen leidt tot een constant ‘geluk’.

Vele decennia hebben wij geprobeerd een fundamenteel bestaan op te bouwen en te handhaven, maar daarin lekte altijd weer de broodnodige energie weg om een diepe en vrije levensvreugde blijvend te ervaren. De aandacht lag op de vorm en niet op wat de vorm doet ontstaan. Het leven ontplooit zichzelf namelijk. Daarop oefenen wij nauwelijks tot geen invloed op uit. Zo bleek uit de reis in het begin, en zo blijkt nu nog steeds. In wezen zien we nu de al onze aangeleerde kennis, zonder enige uitzondering, eerder een blokkade vormt om het leven zich gewoon te laten voltrekken.

Het klopt dat de waan van de dag – ritme, regelmaat, rust – een zekere veiligheid biedt, voor het lichaam, maar onze geest wilde wat anders. Het eerste moet onderhouden worden, net als een auto, het tweede is gewoonweg. Deze wil zich vrij kunnen ‘bewegen’.

“In precies die voortdurende beweging – die plotselinge veranderingen die het leven lijken te verstoren, wacht geduldig het volledige potentieel om gezien te worden”.

– Alexander

In diezelfde waan krijgen daardoor – volgens onze visie – de dingen die er echt toe doen te weinig de aandacht: samen zijn, samen leven, samen eten, gesprekken over hoe je denkt, ervaart, voelt. Het is de reis die ertoe doet in plaats van de bestemming, in onze beleving. En dat is het wezenlijke verschil met waar we vandaan komen, wat een vage herinnering is geworden… Dat wisten we verstandelijk al, zoals zovelen met ons, maar nu ervaren we het ook aan den lijve. Elke dag. Elk moment. Situaties komen en gaan met dezelfde snelheid en oplossingen dienen zich altijd aan, wanneer het geduld gegroeid is en de noodzaak om te beïnvloeden is afgenomen tot nagenoeg nul. Op een manier die wij niet bedenken konden noch verwacht hadden.

We kunnen weer verwonderd zijn en verrast worden als een kind op zijn geboortedag. Door de aandacht en toewijding alléén in het moment zelf aanwezig te zijn en te blijven zien we dat het leven zich in zijn totaliteit aanbiedt, in plaats van op die ene manier die wij vroeger bedachen en er zelf van gemaakt hadden. Zo is elk moment en dus het leven weer nieuw en vol-ledig.

Ook deze leerschool ging gepaard met vallen en opstaan en met angst en opluchting. Want het is niet écht. Het lijkt wel skiën. We leven het Leven in zijn volle ornaat en zijn het opnieuw gaan leren her-kennen. Er IS alleen maar.

Dan is er een Welkom, Thuis, bij je Zelf. Op die Ene plek, die we allemaal delen, in het Hart. De sleutel?

“Geef dát wat je zelf het liefste ontvangt”

en “De wereld draait om alles, behalve om mij”

– Linda, Alexander

Het is ons een genoegen en een genot te luisteren naar hoe je kijkt, wat je beweegt, en je – waar mogelijk of nodig – te helpen door je te dienen. Niets hoeft ontkracht te worden, je hoeft nergens van te worden overtuigd. Je bent precies goed zoals je bent. Want alleen zo, zonder invloed van anderen , kan ook jij je beseffen dat wanneer je voelt dat er iets mist, dat de bovengenoemde sleutel past op elk slot.

Tijdens en dankzij deze blog is dat te her-kennen. Heel veel leesplezier en, Welkom!

Share